Sữa lactose hay sữa thường ?

    Bạn đã bao giờ thắc mắc có điều gì khác biệt giữa sữa không lactose và sữa bình thường. Bạn không phải là người duy nhất đặt câu hỏi này đâu! Chúng ta sẽ hỏi Organic valley, làm cách nào để tách lactose ra khỏi sữa? Chuyên gia của Organic valley sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi này! Bạn hãy nhấp vào đường link dưới đây để rõ nhé:

    https://www.youtube.com/watch?v=EahTCkhdeGo&t=


chat facebook
(0